Het akoestisch onderzoek

- Vakkundige geluidberekeningen, helder resultaat -

Waarom?

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning dient de aanvrager te voldoen aan de in Bouwbesluit 2012 genoemde eisen. Hierbij kan het bevoegd gezag vragen om een akoestisch onderzoek geluidwering gevels.

Het akoestisch onderzoek wordt gevraagd indien de locatie geluidbelast is ten gevolge van wegverkeer, spoorwegen of andere geluidbronnen.


Hoe?

Op basis van de geluidbelasting op uw locatie en de beoogde gevelopbouw wordt de geluidwering van de gevel bepaald.

Indien nadere akoestische voorzieningen noodzakelijk zijn, worden deze in een handige factsheet en op de bouwkundige tekeningen aangeduid.

Zo heeft u als opdrachtgever direct inzicht in de noodzakelijke wijzigingen en kan de architect eenvoudig verwijzen naar onze rapportage.


Contact

Heeft u nog vragen? Kom direct met ons in contact via het contactformulier op de contact pagina.